WSPÓLNOTY JEROZOLIMSKIE –
W ŚWIETLE TABORU

Spot promocyjny

W Świetle Taboru to nasza kolejna realizacja o profilu kościelnym. Jest to spot promujący koncert organizowany przez Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie w Warszawie. Mnisi ze Wspólnot Jerozolimskich wprowadzili nas w klimat monastyczny, dzięki czemu powstał film, który został ciepło i optymistycznie przyjęty przez całe środowisko monastyczne.

CREDITS

Klient: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie
Produkcja: MyWorks Studio 

Reżyseria: s. Maria Magdalena Bieda, Marcin Rossa
Zdjęcia: Adam Zych
Montaż: Adam Zych